Mākslas seminārs «Ceļojums pretim sev»

Aktuāli

Laivošanas tūres - skaista atpūta Somijā...

Interesanti

Būt veselam...

Ceļo

Mākslas seminārs «Ceļojums pretim sev»

Seminārs virzīts uz radošā potenciāla, iztēles un fantāzijas aktivizēšanu, iekšējo resursu meklēšanu, sevis izpratnes, pašizziņas attīstību un pašattīstību ar dažādu mākslas veidu palīdzību.

Semināra dalībniekiem būs iespēja doties aizraujošā ceļojumā pa iekšējo pasauli, kur jūs sastapsiet savus resursus, pārvarēsiet iekšējos šķēršļus, iemācīsieties labāk saprast sevi un citus, atklāsiet jaunas pozitīvu pārmaiņu iespējas, iemācīsieties izmantot iepriekšējo gadu pieredzi veiksmīgai pašrealizācijai turpmākajā dzīvē. Jums būs iespēja  noskaidrot, kas jūsu dzīvē ir svarīgāks: pagātne, tagadne vai nākotne.  

1. diena.
Pagātne kā personības resurss: iespēja attīstīt prasmes pieņemt dzīves notikumus un parādības, iemācīties izmantot savu pieredzi pašrealizācijai turpmākajā dzīvē.

Programmā:
«Mans prieks». Kas man sagādā prieku un labpatiku.
«Notikumu kaleidoskops».Pagātne kā personības resurss». Prasme vērtēt dzīves notikumus un atrast to jēgu.
«Spēka resurss». Relaksācijas tehnika, kuru var izmantot jebkurā brīdī, kad tas būs vajadzīgs.
«Likteņa hieroglifi». Resursu polikulturālā integrācija. Augstākā abstrahēšana. Krāsas un formas simbolisms.

2. diena
Tagadne: savu neapzināto resursu noskaidrošana, novērtēt to, kas mums dots, «trūkumus» pārvērst priekšrocībās.

Programmā:
«Kam manā izpratnē ir nozīme». Svarīgais un mazsvarīgais. Patieso vēlmju un mērķu noteikšana.
«Dvīnis iztālēm». Neapzināto vajadzību un mērķu meklēšana.
«Mans dzīves spēks». Uz ko sevī es pats vienmēr varu paļauties.
«Maska, es tevi zinu». («Persona un Ēna»). Maskas izgatavošana dos iespēju «izpaust» savas īpašības, palūkoties uz tām «no malas». Pašizpratnes robežu paplašināšana.

3. diena.
«Nākotnē atskatoties». Dzīves prioritāšu un jēgas noteikšana ar laika transpektīvas palīdzību.

Programmā:
«Esības ritmi». Savā iekšējā ritma meklēšana un noteikšana. Likumsakarība kā pārliecības pamats.
«Atpakaļ nākotnē». Laiks – personības problēma. Laika transpektīvas kategorija. Cilvēka dzīves jēgas orientācijas.
«Gudrais no tempļa». Meditatīva tehnika, lai noteiktu neapzinātas vajadzības un mērķus, kas ļauj atrast «atslēgu» uz sevis izpratni.

Semināru vada: psiholoģijas maģistre,
SPPA pasniedzēja,
psiholoģe-konsultante Elīna Žunda.
Semināram ir praktiska ievirze.
Darba valoda: krievu.

Papildu informācija:
Ilgums: 4-6 stundas
Cilvēku skaits: 4-8

Cena: 
1. diena - 15 Ls/21,34 EUR
2. diena - 20 Ls/28,46 EUR
3. diena - 15 Ls/21,34 EUR
Trīs dienas kopā - 45 Ls/64,03 EUR
Semināra dalības maksā iekļauti visi nepieciešamie materiāli. Pārtraukumos starp tēmām kafijas pauzes.


Vairāk informācijas:
Tālr.: +371 26817055
E-pasts: udacivam@inbox.lv


Citi ir skatījušies: