Seminārs-treniņš «Lūdzu piedošanu»

Aktuāli

Ekskursija saldummīļiem...

Interesanti

Profesija katram...

Ceļo

Seminārs-treniņš «Lūdzu piedošanu»

Visi zina teicienus: mēs visi esam cilvēki, nekļūdās tas, kas neko nedara. Tomēr reizēm, pieļaujot kļūdu, misēkli vai nejauši aizvainojot citu cilvēku, mums nezin kāpēc ir grūti to atzīt un atvainoties. No tā vispirms ciešam mēs paši. Neprasme laikus lūgt piedošanu rada neizpratni, neuzticību, atsvešināšanos, strīdus, konfliktus, nepatīkamus pārdzīvojumus. Prasme atvainoties ir viens no ikdienas saskarsmes elementiem. Dalība seminārā dos jums iespēju saprast šādu grūtību iemeslus, uzzināt, kādos gadījumos ir jāatvainojas, kādos – nav obligāti un kad vispār to nav vērts darīt; iepazīties ar konstruktīvas atvainošanās noteikumiem un formām dažādās situācijās. Uzskatāmi piemēri no semināra vadītājas dzīves un prakses palīdzēs izprast problēmas būtību un nozīmi. Pilnīgi visas iegūtās zināšanas un prasmes jūs viegli varēsiet likt lietā jau uzreiz pēc semināra.

Programmā:
• Vārdu «atvainojiet», «piedodiet», «piedošana» nozīme;
• Kādā gadījumā vajag (nevajag) atvainoties;
• Galvenie konstruktīvas atvainošanās noteikumi un tehnikas: kā pareizi atvainoties;
• Atvainošanās formas dažādās situācijās (kā atvainoties tuviniekiekiem, pazīstamiem un nepazīstamiem, kolēģiem, partneriem u.c.; kā lūgt piedošanu sev, savam ķermenim);
• Kāda varētu būt atbilde (iespējamās atbildes reakcijas);
• Kas traucē atvainoties, lūgt piedošanu (iemesli, kādēļ reizēm ir grūti atvainoties);
• Kādas ir mūsu izjūtas, kad jūtamies vainīgi;
• Kas mums var palīdzēt (kādas īpašības, prasmes utt.);
• Kāda jēga ir tam, kāpēc jāatvainojas.
• Atvainošanās kultūra:
- privātajā saskarsmē;
- lietišķajā saskarsmē;
- atvainošanās – atteikums (atteikuma algoritms ar konkrētu dzīves situāciju iztirzājumu).

Semināru vada: psiholoģijas maģistre, 
SPPA pasniedzēja,
psiholoģe-konsultante Elīna Žunda.
Semināram ir praktiska ievirze.
Darba valoda: krievu.

Papildu informācija:
Ilgums: 3-4 stundas
Cilvēku skaits: 6-12

Cena: 15 Ls/21,34 EUR
Semināra dalības maksā iekļauti visi nepieciešamie materiāli. Pārtraukumos starp tēmām kafijas pauzes.

Vairāk informācijas:
Tālr.: +371 26817055
E-pasts: udacivam@inbox.lv


Citi ir skatījušies: